Project Co-funded by the European Union
ACASA PROIECT ACTIVITATILE PROIECTULUI DISEMINAREA  ACTIVITATILOR PARTENERI CONTACT


MOTIVUL PROIECTULUI: Risculde a nupune în aplicarecerințele uneinoi legislații(EN1090), care este obligatorie începând cu 1iulie2014, estefoartemare, deoarece IMM-uriledinsectorul construcțiilormetaliceau de a  facecu schimbari inprocedurilede lucruși cerințele standardului EN1090suntcomplexe șilegate deo serie de altestandarde.
Se  prevede  să se conducălao creștere acosturilorpentru IMM-uriși, în consecințălaunnumăr tot mai marededificultăți interne, atunci când IMM-urile vor incerca sarespecte standardul EN1090. Proiectul de fataîși propune săcontribuie la minimizareaacestei situațiiprin dezvoltarea unuicurs de formarearmonizat, ajustat lapiață(de muncă) trebuie sa permitao potrivire perfectăîntresolicitanții delocuri de muncă șifurnizoride locuri de muncă.
SCOPURI SI OBIECTIVE: Proiectulare ca scopevitareaneîmpliniriia standardelorobligatoriiEUROPENE de companiilemetalice europene.Acest lucru vafi realizatprin dezvoltarea unuicurriculumarmonizat pentrupersonalul implicat înpunerea în aplicarea standardului EN1090în industrie,nuconcentrându-sedoar pe marile întreprinderi, dar, de asemenea, si pe  IMM-uri dindiferite țări europene.Acest obiectivva fi atinsprindefinireade materiale educaționalepentru formarea profesională apersonalului implicat înimplementareaEN1090.